Αβαριτσιώτης Θράσσος 
Αποστόλου Ανδρέας
Βαϊόπουλος Νίκος
Γιαννέλος Βάϊος 
Γιαννέλος Ευάγγελος
Γιαννέλου Ανθή
Δουβλέκας Γεώργιος
Δουβλέκας Πέτρος
Καλαμάρας Αθανάσιος
Καραπέτσας Αθανάσιος
Καραπέτσας Βασίλειος
Καραχάλιου Γεωργία 
Κοντογεώργος Βασίλειος
Κουβέλης Ευάγγελος
Κουμπούρα Αμαλία 
Κουμπούρας Τράντας
Μαντζούκας Απόστολος
Μπεοπούλου Ειρήνη
Μπεοπούλου Ιωάννα 
Μπεόπουλος Νίκος
Μπούρδα Ζωή
Μπούρδας Κων/νος
Ντούβα Μαρία
Πάντζιου - Χατζοπούλου Καίτη 
Παπαθανασίου Χορμόβα Ρένα
Παπάς Αργύρης 
Παρίσης Γεώργιος
Σκάρλα Ρίτα
Σκάρλας Κων/νος
Σταυρογάννης Νικόλαος
Σταυρογιάννης Λάμπρος
Σταυρογιάννης Χρήστος
Τζιάλλα Μαρία 
Τζιάλλας Γρηγόριος
Τράντας Γιάννης
Τσίκρας Νικόλαος
Τσιώτας Γεώργιος
Τσουβάρας Παναγιώτης
Τσούτσος Παναγιώτης 
Τσούτσου Δέσποινα
Φύκας Δημήτριος
Χονδρορρίζος Ιωάννης
Χορμόβα Γεωργία
Χορμόβα Ευθυμία
Χορμόβα Ξανθή Βασ.
Χορμόβα Ξανθή Κων.
Χορμόβας Χρήστος Βασ.
Χορμόβας Χρήστος Κων.